Trigon Investment Banking Sp. z o.o. S. K. A.

Trigon Investment Banking
Przejdź do treści
Dane Firmy

Trigon Investment Banking sp. z o.o. S.K.A.
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000386924
Siedziba: 02-566 Warszawa, ul. Puławska 2 / Bud. B
REGON: 142939661
Kapitał zakładowy (w pełni opłacony): 280.000,00 zł
NIP: 5252507178
Copyright © 2024 Trigon Investment Banking Sp. z o.o. S. K. A.
Wróć do spisu treści