Trigon Investment Banking Sp. z o.o. S. K. A.

Trigon Investment Banking
Przejdź do treści
Informacje dla Akcjonariuszy
Rejestr Akcjonariuszy

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw informujemy, iż wprowadzony został obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych. Od 1 marca 2021 r. akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie będą miały formę zapisu cyfrowego w rejestrze akcjonariuszy, a dotychczas wystawione dokumenty akcji utracą moc prawną, ich posiadanie będzie mogło służyć wyłącznie dla celów dowodowych.

Trigon Investment Banking Sp. z o.o. S. K. A. będzie na bieżąco zamieszczał komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.
Pytania?

Prosimy kierować je na podane tutaj dane teleadresowe.

Copyright © 2024 Trigon Investment Banking Sp. z o.o. S. K. A.
Wróć do spisu treści